Το φυσικό αέριο, πρώτος πυλώνας για ενεργειακή αυτάρκεια και αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας
Τετάρτη 26.06.2024
Τετάρτη 26.06.2024, από Γραφείο Τύπου

Η ενεργειακή αυτάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, θα επιτευχθούν με στρατηγική, της οποίας πρώτος πυλώνας πρέπει να είναι η έλευση φυσικού αερίου για χρήση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Γι’ αυτό και επιβάλλεται να επιλυθεί σύντομα το ζήτημα με το τερματικό στο Βασιλικό και με την Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στο πολύ σύντομο μέλλον να καταστεί δυνατή η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.
Το φυσικό αέριο θα μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άρα και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος αγοράς ρύπων, το οποίο μετακυλύεται και καταβάλλεται από τους καταναλωτές.
Η έλευση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση του ιδιωτικού τομέα για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και ο καταναλωτής να έχει επιλογές.
Σε ότι αφορά το σχέδιο Great Sea Interconnector, η ΕΔΕΚ θεωρεί πως πρέπει να προηγηθεί σοβαρή ανάλυση, η οποία να εξετάζει ακόμα και επικίνδυνα ενδεχόμενα, όπως η πιθανή εξουδετέρωση της ντόπιας παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, λόγω υπερπαραγωγής ενέργειας, χωρών, που θα είναι συνδεδεμένες με τον Great Sea Interconnector.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 26 Ιουνίου 2024

Ανακοινώσεις