Προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι βρετανο – τουρκικές μεθοδεύσεις για απευθείας πτήσεις από τα κατεχόμενα
Σάββατο 01.06.2024
Σάββατο 01.06.2024, από Γραφείο Τύπου

Με αφορμή τις ενέργειες βρετανών βουλευτών, για έναρξη απευθείας πτήσεων από το παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου, η ΕΔΕΚ προτείνει επιπρόσθετες δράσεις, για αντιμετώπιση των τουρκικών μεθοδεύσεων για έμμεση ή άμεση αναγνώριση του παράνομου αεροδρομίου της κατεχόμενης Τύμπου.

Να αξιοποιηθούν, μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου, οι ανησυχίες όλων των Διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλειας πτήσεων (ICAO, EUROCONTROL, EASA, IATA, IFALPA), γειτονικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους κινδύνους στην ασφάλεια πτήσεων στο FIR Λευκωσίας όπου διακινούνται 400,000 πτήσεις ετησίως και που μεταφέρουν 60 εκατομμύρια επιβατών και οι οποίοι κίνδυνοι προκαλούνται από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.
Επίσης, για να μπορούμε να αντιπαραθέτουμε επιχειρηματολογία απέναντι σε ξένους, που χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, η ΕΔΕΚ επαναφέρει την πρόταση της για ποινικοποίηση της χρήσης του παράνομου αεροδρομίου από τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πλην των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να διαφυλαχθεί και η ασφάλεια στις πτήσεις, την οποία το παράνομο αεροδρόμιο θέτει σε κίνδυνο.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2024

Ανακοινώσεις