Μαρίνος Σιζόπουλος: «Με προτάσεις, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ώστε η λειτουργία του ΓεΣΥ να ικανοποιεί τις δύο βασικές αρχές της φιλοσοφίας του»
Παρασκευή 31.05.2024
Παρασκευή 31.05.2024, από Γραφείο Τύπου

Συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έναρξη υλοποίησης του ΓεΣΥ, ίσς της μεγαλύτερης κοινωνικής προσφοράς προς τους πολίτες της πατρίδας μας, για την οποία η ΕΔΕΚ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Βασικός στόχος του ΓεΣΥ ήταν και πρέπει να είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες και κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου.
Μέσα από μία ψύχραιμη και νηφάλια ανάλυση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων, διαπιστώνουμε ότι με ευθύνη των φορέων που ανέλαβαν την υλοποίηση του ΓεΣΥ και οι δύο βασικές φιλοσοφίες παραβιάζονται.
Συγκεκριμένα:


-Δεν υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού και νοσηλευτηρίου σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
-Οι λίστες αναμονής ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα.
-Οι ασθενείς στερούνται σε ορισμένες περιπτώσεις τη απαραίτητη και αναγκαία φαρμακευτική περίθαλψη.
-Και τέλος οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν είναι ομοιόμορφες σε ολόκληρη την επικράτεια με αποτέλεσμα να στερούνται της δυνατότητας πρόσβασης οι κάτοικοι των ορεινών, ημιορεινών και ορισμένων ακριτικών περιοχών, δυστυχώς παρά την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 75% (συγκεκριμένα περίπου 700 εκ. ευρώ), που προέρχεται από τις εισφορές των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών.


Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε με εποικοδομητικές προτάσεις, παρά τις αντιδράσεις συγκεκριμένων  κύκλων, λόγω οικονομικών και άλλων συμφερόντων, να καταθέτουμε προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται οι δύο βασικές αρχές της φιλοσοφίας της υλοποίησης του ΓεΣΥ.

 
 


Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Μαΐου 2024

Ανακοινώσεις