Επικροτούμε τα κυβερνητικά μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Συρία
Τετάρτη 17.04.2024
Τετάρτη 17.04.2024, από Γραφείο Τύπου

Οποιοδήποτε μέτρο για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Συρία, όπως η επιχείρηση σκαφών της Εθνικής Φρουράς και της Λιμενικής Αστυνομίας ανοικτά του Λιβάνου, προστίθεται στις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης και στην απόφαση για αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου προσώπων Συριακής καταγωγής, είναι χρήσιμο και διευρύνει το πλαίσιο δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης.
Η ΕΔΕΚ στηρίζει τις κυβερνητικές ενέργειες, οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι νομιμοποιημένη να ενεργεί στην συγκεκριμένη κατεύθυνση.   

 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 17 Απριλίου 2024
 
 
 
 
 

Ανακοινώσεις