Ανακουφιστικά και σε πολλές κατευθύνσεις τα κυβερνητικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής
Τετάρτη 21.02.2024
Τετάρτη 21.02.2024, από Γραφείο Τύπου

Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των μέτρων αντιμετώπισης του κόστους ζωής, που αποφάσισε η κυβέρνηση.
Για την ΕΔΕΚ ήταν αδήριτη ανάγκη η συνέχιση του μέτρου κλιμακωτής επιδότησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος και του μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και πολύ ορθά έπραξε η κυβέρνηση, στηρίζοντας τους πολίτες στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.
Σημαντική επίσης είναι η στήριξη σε ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού και στις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
Συμφωνούμε με τα μέτρα στήριξης του προσφυγικού κόσμου και επαναφέρουμε την πρόταση μας για τη μεταφορά Συντελεστή Δόμησης κατεχομένων περιουσιών, για χρήση, αξιοποίηση ή πώληση του, από τους δικαιούχους, στις ελεύθερες περιοχές.
Εκφράζουμε ικανοποίηση για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κυβερνητικής απόφασης για επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια για αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας.
Η ΕΔΕΚ επαναφέρει την πρόταση της, που κατατέθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022 και καλεί το τραπεζικό σύστημα, να επιστρέψει στην κοινωνία το ελάχιστο, διαθέτοντας μέρος των υπερκερδών του, που προέκυψαν από την μεγάλη διαφορά του ύψους των δανειστικών επιτοκίων και των μηδενικών ή πολύ χαμηλών καταθετικών επιτοκίων, για απορρόφηση του 50% της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων.
Χαιρετίζουμε επίσης την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας για αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας, κάτι που αποτελούσε διαχρονική θέση της ΕΔΕΚ, από τις 18 στις 22 εβδομάδες για το πρώτο παιδί μέσω τοκετού ή παρένθετης μητέρας και από τις 16 στις 20 εβδομάδες για το πρώτο παιδί μέσω υιοθεσίας.


 
Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2024
 

 

Ανακοινώσεις