Να προστατευθούν οι Ελληνοκύπριοι αγρότες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό αγροτικών προϊόντων από τα κατεχόμενα
Τετάρτη 24.01.2024
Τετάρτη 24.01.2024, από Γραφείο Τύπου

Όταν το αγροτικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη κινητοποιείται δυναμικά, καταγγέλλοντας ανάμεσα σε άλλα τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις ουκρανικές εισαγωγές, στην Κύπρο οι Ελληνοκύπριοι αγρότες – παραγωγοί αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από αγροτικά προϊόντα, που είτε παράγονται στα κατεχόμενα σε γη υπό σφετερισμό, είτε προέρχονται από την Τουρκία και «βαφτίζονται» τουρκοκυπριακά και μεταφέρονται προς εμπορία στις ελεύθερες περιοχές στο πλαίσιο του Κανονισμού για το εμπόριο κατά μήκος της πράσινης γραμμής.
Εκ των καταστάσεων, το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων στα κατεχόμενα ή στην Τουρκία, είναι χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής στις ελεύθερες περιοχές και ως εκ τούτου αυτά τα προϊόντα μπορεί να πωλούνται φθηνότερα από τα προϊόντα που παράγονται στις ελεύθερες περιοχές, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα στην προσπάθεια των παραγωγών μας να διαθέσουν τα προϊόντα τους.
Θεωρούμε ότι το κράτος οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας των Ελληνοκύπριων αγροτών – παραγωγών, προβαίνοντας σε ενέργειες οι οποίες θα πατάξουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, χωρίς να παραβιάζουν τον Κανονισμό για την πράσινη γραμμή.
Η αγροτική οικονομία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας και πρέπει να προστατευθεί.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2024

Ανακοινώσεις