Παιδιά μεικτών γάμων Τούρκων εποίκων – τ/κ: Το προϊόν παρανομίας και εγκλήματος πολέμου, δηλαδή του εποικισμού, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί
Τετάρτη 24.01.2024
Τετάρτη 24.01.2024, από Γραφείο Τύπου

Στα θέματα που άπτονται του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και της επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της προστασίας της νομιμότητας της δημογραφικής σύνθεσης της Κύπρου, δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε παρεκκλίσεις.
Η θέση της ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρη:


Τα παιδιά μεικτών γάμων Τούρκων εποίκων και τουρκοκυπρίων αποτελούν προϊόν παρανομίας, που ξεκίνησε με την τουρκική εισβολή και υλοποιήθηκε με τη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, κατά την οποία επιβλήθηκε ο εποικισμός των κατεχομένων εδαφών.

Η πολιτική του εποικισμού αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και όπως καταγράφεται στο Άρθρο 49 (6) της 4ης Συνθήκης της Γενεύης του 1949 σχετικά με τους Αμάχους εν Καιρώ Πολέμου, απαγορεύεται η μεταφορά από την κατοχική δύναμη του δικού της πληθυσμού στην περιοχή που κατέχει.
Σε μετέπειτα συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις, το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι παραβίαση του Άρθρου 49 (6) της 4ης Συνθήκης της Γενεύης του 1949 επιφέρει ποινικές κυρώσεις και θεωρείται έγκλημα πολέμου.
Το προϊόν παρανομίας και εγκλήματος πολέμου, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2024

Ανακοινώσεις