Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του γι’ αυτά που θα προκύψουν.
Παρασκευή 08.12.2023
Παρασκευή 08.12.2023, από Γραφείο Τύπου

Το νομοσχέδιο που αφορά τις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, που ψηφίστηκε σε νόμο και η διεύρυνση του ορισμού του όρου «αναδιάρθρωση» για το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», θα προσφέρουν μια διευκόλυνση στους δανειολήπτες στην προσπάθεια τους να διευθετήσουν τις χρηματοοικονομικές τους διαφορές με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για τη σύσταση τμήματος ειδικής δικαιοδοσίας στα επαρχιακά δικαστήρια για εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τους δανειολήπτες, αυτό που ψηφίστηκε δεν ικανοποιεί τους στόχους της ΕΔΕΚ για προστασία των δανειοληπτών που πλήγηκαν από την οικονομική κρίση και που μπορεί να αντιμετωπίσουν ασυδοσία από τις τράπεζες.
Η ΕΔΕΚ με τις τροπολογίες που κατέθεσε, προσπάθησε να βελτιώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, κάτι που στόχευε συνεχώς από το 2017.
Από τη στιγμή που οι τροπολογίες μας απορρίφθηκαν, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο.
Από δω και πέρα, ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του γι’ αυτά που θα προκύψουν, τα οποία δυστυχώς θα δούμε πολύ σύντομα.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 8 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις