Οι επικριτικές αναφορές από την Κομισιόν κατά της Τουρκίας να μετουσιωθούν σε έμπρακτες συνέπειες κατά της Άγκυρας
Πέμπτη 09.11.2023
Πέμπτη 09.11.2023, από Γραφείο Τύπου

 
Κανένα αντίκρισμα δεν θα έχουν οι όντως επικριτικές αναφορές κατά της Τουρκίας, όπως καταγράφονται στην Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αν οι εν λόγω αναφορές δεν μετουσιωθούν σε έμπρακτες συνέπειες, τις οποίες θα πρέπει να υποστεί η Άγκυρα και οι οποίες θα πρέπει να τροχοδρομηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στο σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας, την περιφρόνηση που επιδεικνύει η Τουρκία έναντι των Κυπρογενών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της, την αδιάλλακτη στάση της στο Κυπριακό, τις τουρκικές προκλήσεις τόσο στην Κύπρο, όσο και έναντι γειτονικών χωρών, τη μη – συμμόρφωση με αποφάσεις για το μεταναστευτικό, αλλά και την αντιευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στο Ουκρανικό και στο Μεσανατολικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να μεταχειριστεί την Τουρκία με βάση τα προαναφερθέντα, τα οποία η ίδια επισημαίνει.
Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε η Τουρκία να μην αποκομίσει πολιτικά και οικονομικά οφέλη, ενώ επιδεικνύει την εν λόγω αποδοκιμαστέα και καταδικαστέα συμπεριφορά.                                                                                                         

    Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις