Καμία έκπτωση στην αυστηρότητα αντιμετώπισης φαινομένων παρανομίας, εντός ή εκτός δομών υποδοχής μεταναστών
Τετάρτη 08.11.2023
Τετάρτη 08.11.2023, από Γραφείο Τύπου

Ενδεδειγμένη και στη σωστή κατεύθυνση είναι η αυστηρότητα, με την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών προτίθεται να χειριστεί τους εμπλεκόμενους στα σοβαρά επεισόδια στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα».
Ο σεβασμός στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, από όλους και ιδιαίτερα από άτομα που φιλοξενούνται και ζητούν άσυλο από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν χωρά εκπτώσεις.
Εκπτώσεις δεν πρέπει να γίνονται σε καμία περίπτωση παρανομίας, εντός ή εκτός δομών, είτε από αιτητές ασύλου, είτε από οικονομικούς μετανάστες, είτε από Κύπριους που υποθάλπουν την παρανομία, για παράδειγμα σε περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας.
Τονίζουμε ξανά ότι επιβάλλεται η διάλυση των γκέτο, τα οποία αποτελούν πηγή παρανομίας και αποσταθεροποίησης και δεν επιτρέπουν την υγιή ένταξη μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία.    

                             Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις