Να μην τεθεί σε κίνδυνο η κατοχύρωση του χαλλουμιού ΠΟΠ
Τρίτη 31.10.2023
Τρίτη 31.10.2023, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΔΕΚ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους, όπως φτάσουν σε άμεση, τελεσίδικη, σωστή και αποτελεσματική κατάληξη, στις διαβουλεύσεις που γίνονται για το χαλλούμι ΠΟΠ, με τις αποφάσεις να θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα, να μην τεθεί σε κίνδυνο η κατοχύρωση του χαλλουμιού ΠΟΠ, κάτι που θα προκαλέσει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και γενικότερα στην κυπριακή οικονομία.
Η ΕΔΕΚ έχει ιδιαίτερο λόγο να ανησυχεί και να επιθυμεί σωστή κατάληξη στα τεκταινόμενα γύρω από το χαλλούμι, καθώς είχε συμβάλει τα μέγιστα στην κατοχύρωση του χαλλουμιού ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τις ενέργειες της στη Βουλή, τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ζητήθηκε η έγκριση της κυπριακής Βουλής για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά.
Αναμένουμε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση χαλλούμι, θα συνεργαστούν και θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κυπριακής οικονομίας και όχι για την εξυπηρέτηση στενών συμφερόντων επαγγελματικών ομάδων.
                                                                                                      

             Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Οκτωβρίου 2023

Ανακοινώσεις