Να αξιοποιηθεί η θέση της Ρωσίας για εμπλοκή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη διεθνή πτυχή του Κυπριακού
Πέμπτη 21.09.2023
Πέμπτη 21.09.2023, από Γραφείο Τύπου

Σημειώνουμε με ικανοποίηση τη θέση της Ρωσίας για το Κυπριακό, όπως κατατέθηκε μέσω κειμένου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και η οποία θεωρεί απαραίτητη την εμπλοκή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη συζήτηση για τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού και την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος εγγυήσεων από μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Τουρκίας, με εγγυήσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Η ρωσική θέση προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τη διαχρονική θέση της ΕΔΕΚ, ότι δηλαδή πρέπει να διασφαλιστεί η συζήτηση, μέσω διεθνούς διάσκεψης και η επίλυση της διεθνούς πτυχής του προβλήματος που είναι και η ουσία του Κυπριακού, δηλαδή το θέμα της εισβολής, της συνεχιζόμενης κατοχής και του εποικισμού.
Εάν διευθετηθεί η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ, η εσωτερική πτυχή μπορεί να συζητηθεί ευκολότερα και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος.
Ικανοποιητική επίσης είναι η θέση της Ρωσίας, που αναφέρεται στην ανάγκη διορισμού Ειδικού Απεσταλμένου ή Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα τύχει έγκρισης και θα λογοδοτεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κάτι που ζητά η πλευρά μας από τον ΓΓ του ΟΗΕ.
Ανεξαρτήτως των εξελίξεων των τελευταίων ετών, θεωρούμε ότι η θέση της Ρωσίας επιβάλλεται να τύχει αξιοποίησης.
                                                                                                      

           Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις