Ικανοποίηση για την πρώτη πληρωμή της σύνταξης εντός τριάντα ημερών
Τρίτη 12.09.2023
Τρίτη 12.09.2023, από Γραφείο Τύπου

Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για εφαρμογή του σχεδιασμού για την καταβολή της πρώτης πληρωμής της θεσμοθετημένης σύνταξης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, απόφαση που θα ισχύσει από το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 για αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν στο 65ο έτος της ηλικίας τους και από το τέλος Δεκεμβρίου 2023 για αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.
Με την απόφαση αυτή μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία των συνταξιούχων, που περίμεναν μέχρι και έξι μήνες μετά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, για να λάβουν την πρώτη πληρωμή, έστω και αν καταβάλλονταν αναδρομικά τα οφειλόμενα.
Πολλοί δε συνταξιούχοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα διαβίωσης, τους μήνες μέχρι την πρώτη πληρωμή.
Γι’ αυτό και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, εκτός από διορθωτική είναι και κοινωνικά ευαίσθητη.
                                                                                                              

    Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2023
 
 

Ανακοινώσεις