Ο ενεργειακός διάδρομος EastMed πρέπει να παραμείνει ο πρώτιστος στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Τρίτη 05.09.2023
Τρίτη 05.09.2023, από Γραφείο Τύπου

Η υλοποίηση του ενεργειακού διαδρόμου EastMed πρέπει να παραμείνει ο πρώτιστος στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς θα συνδράμει:

  • Στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Στη σταθερότητα και στη συνεργασία στην περιοχή
  • Στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Στην καθιέρωση της Κύπρου ως ενεργειακού κόμβου
  • Στη μείωση των επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τους ρύπους των υφιστάμενων μέσων παραγωγής ενέργειας.

Με άξονα τον ενεργειακό διάδρομο EastMed θα μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρώπη όχι μόνο φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός, αλλά στο μέλλον και άλλου είδους μέσα παραγωγής ενέργειας.
Η προσήλωση στο στόχο της υλοποίησης του ενεργειακού διαδρόμου EastMed σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκύπτει και ως συμπέρασμα από τα αποτελέσματα της τριμερούς συνάντησης κορυφής Κυπριακής Δημοκρατίας – Ελλάδας – Ισραήλ, που έλαβε χώρα χθες στη Λευκωσία.  

Η ΕΔΕΚ έχει έντονη άποψη ότι από τον υπό διαμόρφωση ενεργειακό χάρτη της περιοχής, πρέπει να αποκλειστεί η οποιαδήποτε ανάμιξη της Τουρκίας, εφόσον:

  • Συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο με τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις παρεπόμενες συνέπειες από την κατοχή
  • Απειλεί και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
  • Προσπαθεί να επιβληθεί ως περιφερειακή δύναμη στην περιοχή, εργαλειοποιώντας τη θρησκεία και το μεταναστευτικό.

Έχει αποδειχτεί σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, ότι η Τουρκία είναι παροιμιωδώς αναξιόπιστη χώρα και η οποιαδήποτε εμπλοκή της στα ενεργειακά δεδομένα της περιοχής, θα μετατρέψει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς σε όργανο εξυπηρέτησης των επεκτατικών της βλέψεων.  
                                                                                                               

   Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2023
 
 

Ανακοινώσεις