Το πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, θα πρέπει να παραμείνει, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, υπό τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας
Δευτέρα 04.09.2023
Δευτέρα 04.09.2023, από Γραφείο Τύπου

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος προέβη στην εξής δήλωση, για το θέμα του προγράμματος επιδοτούμενων ασθενών για αποστολή στο εξωτερικό:
 
«Ένα σχέδιο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αποδοτικό προς όφελος των ασθενών, δεν το θέτεις υπό αμφισβήτηση. Σε αυτή τη φάση, αυτή τη χρονική στιγμή, θα πρέπει, κατά την άποψή μας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν από την μέχρι στιγμής εφαρμογή του ΓεΣΥ, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και να περιορίσει ή και να πατάξει τις καταχρήσεις που παρατηρούνται στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι οποίες είναι σε βάρος των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη. Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΚ ήταν και παραμένει σταθερή στη θέση της ότι το πρόγραμμα επιδοτούμενων ασθενών για την αποστολή στο εξωτερικό για σκοπούς περίθαλψης θα πρέπει να παραμείνει, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, υπό τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας».

 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις