Για πολλοστή φορά η ΕΔΕΚ καλεί την ΑΗΚ να διορθώσει την επί σκοπού στρέβλωση στους λογαριασμούς πριν τον τερματισμό της επιδότησης
Πέμπτη 31.08.2023
Πέμπτη 31.08.2023, από Γραφείο Τύπου

Είναι για πολλοστή φορά που καλούμε την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να αποκαταστήσει το δίκαιο και σωστό, να πάψει τον εμπαιγμό κατά των καταναλωτών και να διορθώσει την επί σκοπού στρέβλωση, εις βάρος των καταναλωτών, στους τελευταίους λογαριασμούς πριν τον τερματισμό της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Έχουμε αποδείξει με στοιχεία και λογαριασμούς της ΑΗΚ, ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, δεν υπολόγισε την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος στους λογαριασμούς, που καλύπτουν την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, επιδότηση που ίσχυε μέχρι 30 Ιουνίου, επειδή οι λογαριασμοί αφορούσαν κάποιες, λίγες, ημέρες κατανάλωσης, μετά τον τερματισμό της επιδότησης.
Δηλαδή, η ΑΗΚ δεν έλαβε υπόψη το μεγάλο ποσοστό κατανάλωσης, που ενέπιπτε την περίοδο που ίσχυε η επιδότηση και χρέωσε όλη την περίοδο που κάλυπταν οι λογαριασμοί χωρίς επιδότηση.
Καλούμε εκ νέου την ΑΗΚ, όπως η επιδότηση καθοριστεί με βάση τον αριθμό των ημερών που καλύπτει ο λογαριασμός μέχρι και την 30η Ιουνίου και το ποσό που θα προκύψει και δεν έπρεπε να καταβάλει ο καταναλωτής, να αφαιρεθεί από τον επόμενο λογαριασμό.
Υπενθυμίζουμε ότι με επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η ενέργεια της ΑΗΚ αφήνει και την κυβέρνηση εκτεθειμένη στους πολίτες και κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, μετά από την απουσία ανταπόκρισης της ΑΗΚ στις παρεμβάσεις της ΕΔΕΚ.
                                                                                                           

       Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2023

Ανακοινώσεις