Η ΑΗΚ δεν υπολόγισε στους τελευταίους λογαριασμούς την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος
Δευτέρα 24.07.2023
Δευτέρα 24.07.2023, από Γραφείο Τύπου

Έχουμε εντοπίσει ότι στους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, που καλύπτουν την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, δεν υπολογίστηκε η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, που ίσχυε μέχρι 30 Ιουνίου, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην επωφεληθούν της επιδότησης.
Καλούμε την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και την κυβέρνηση να προχωρήσουν αμέσως σε διόρθωση και ρύθμιση του ζητήματος, έτσι ώστε το ποσό της επιδότησης που αναλογεί σε κάθε καταναλωτή να επιστραφεί με κάποιο τρόπο.
                                                                                                           

     Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2023
 
 

Ανακοινώσεις