Οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους, επιχειρώντας να τις μεταθέσουν σε άλλους
Παρασκευή 07.07.2023
Παρασκευή 07.07.2023, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της ΕΔΕΚ, Γιώργου Γεωργίου

Σε μια περίοδο όπου όλα τα κόμματα, θα έπρεπε, σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας, να επιδιώκουν να διαμορφώσουν το καλύτερο δυνατό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών από τις αυθαιρεσίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ, προσπαθώντας να αποποιηθούν των ευθυνών τους, επιχειρούν να τις μεταθέσουν σε άλλους, μεταξύ άλλων και στην ΕΔΕΚ.

Να υπενθυμίσουμε ότι ψήφισαν το νόμο των εκποιήσεων τον Σεπτέμβριο του 2014, απέτρεψαν την περαιτέρω ενδυνάμωση του πλαισίου αφερεγγυότητας προ όφελος του δανειολήπτη τον Απρίλιο του 2015, δεν συναίνεσαν στη συζήτηση και υιοθέτηση των προτάσεων της ΕΔΕΚ για την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, για την προστασία των εγγυητών, για την διαγραφή του υπόλοιπου χρέους σε περίπτωση εκποίησης ή απορρόφησης ακινήτου και αναφορικά με το δικαίωμα προσφυγής του δανειολήπτη στο δικαστήριο, σε δύο περιπτώσεις, τον Απρίλιο του 2021 και τον Δεκέμβριο του 2022, ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ ανέστειλαν τη συζήτηση στη Βουλή για να εγκριθεί η δικαιοδοσία των επαρχιακών δικαστηρίων να εξετάζουν υποθέσεις διαφορών δανειοληπτών και χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, θα συνεχίσουμε, παρά την πολεμική που δεχόμαστε, μακριά από σκοπιμότητες, να εργαζόμαστε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2023

Ανακοινώσεις