Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει λόγο στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού
Δευτέρα 03.07.2023
Δευτέρα 03.07.2023, από Γραφείο Τύπου

Διαχρονική θέση της ΕΔΕΚ είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την ενεργότερη εμπλοκή της στο Κυπριακό, θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την Κύπρο, χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις, την εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποτροπή παραγωγής πρωτογενούς δικαίου σε ότι αφορά την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού.
Αυτή πρέπει να είναι η συνεχής προσπάθεια της κυβέρνησης, στο επίπεδο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την άλλη, ο ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να υποκαθιστά τον κρίσιμο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Για την διεθνή πτυχή του Κυπριακού, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, τον επαναπατρισμό των εποίκων, την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και την επιστροφή των προσφύγων, ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων σε συνθήκες ασφάλειας, η αρμόδια Αρχή, είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 3 Ιουλίου 2023
 

Ανακοινώσεις