Στην ορθή κατεύθυνση η απόφαση της εταιρείας Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων Themis
Τετάρτη 14.06.2023
Τετάρτη 14.06.2023, από Γραφείο Τύπου

Στην ορθή κατεύθυνση θεωρούμε ότι κινείται η απόφαση της εταιρείας Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων Themis Portfolio Management, να αναστείλει εκποιήσεις ακινήτων, εάν ο δανειολήπτης αποστείλει γραπτή πρόταση για διευθέτηση των υποχρεώσεων του μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 2023, έχοντας μάλιστα την επιλογή να αποταθεί σε ανεξάρτητους λογιστικούς οίκους, για επιβεβαίωση των υπολοίπων των οφειλών του καθώς και για τον υπολογισμό των επιτοκίων του, με την εταιρεία να επωμίζεται το κόστος.
Ελπίζουμε οι δανειολήπτες να αξιοποιήσουν αυτή την απόφαση και η εταιρεία να λειτουργήσει με σύνεση και ειλικρίνεια.
  


        Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2023

Ανακοινώσεις