Το ειδικό τμήμα για τις εκποιήσεις στα Επαρχιακά Δικαστήρια, θα ρυθμίσει οριστικά το θέμα των εκποιήσεων
Τρίτη 13.06.2023
Τρίτη 13.06.2023, από Γραφείο Τύπου

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η οριστική ρύθμιση του σοβαρού θέματος των εκποιήσεων και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η - σε πολλές περιπτώσεις πρωτοφανής - ασυδοσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε βάρος των δανειοληπτών, είναι η δημιουργία ειδικού τμήματος στα Επαρχιακά Δικαστήρια στα οποία να μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες οι οποίοι διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών ή με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την εκποίηση του ακινήτου τους.
Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μην πολλαπλασιάζονται τα οφειλόμενα λόγω τόκων και υπερχρεώσεων, να αποφασίζει τελεσίδικα η δικαιοσύνη για τη διαφορά δανειολήπτη – τράπεζας, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των ειδικών τμημάτων στα Επαρχιακά Δικαστήρια, επιβάλλεται να εξευρεθεί τρόπος να αποτραπούν οι μαζικές εκποιήσεις
Για την ΕΔΕΚ, για να είναι ολοκληρωμένη η προστασία της κοινωνικής συνοχής, πρέπει επίσης να διασφαλίζονται τα εξής:

  • Μετά την εκποίηση του ακινήτου, το υπόλοιπο του δανείου να διαγράφεται.
  • Στην όλη διαδικασία, να θεωρείται ως αξία του ακινήτου, η αξία την ουσιώδη στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης και όχι κάποια μετέπειτα υποεκτιμημένη αξία.
  • Εάν η αξία του ακινήτου τη στιγμή της διαδικασίας εκποίησης είναι μεγαλύτερη από την εκτιμημένη αξία του τη στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης, να θεωρείται ως αξία του ακινήτου η μεγαλύτερη αξία, ως προβλέπεται από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία του 2014.


Τονίζουμε – και στέλνουμε το μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα – ότι η φτωχοποίηση και οι ανεξέλεγκτες εκποιήσεις θα αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία και αυτό δεν θα είναι προς όφελος της οικονομίας.


        Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2023

Ανακοινώσεις