Το ΓεΣΥ πρέπει να προστατευθεί ως κόρη οφθαλμού και αυτό θα επιτευχθεί εάν διορθωθούν τα κακώς έχοντα
Πέμπτη 01.06.2023
Πέμπτη 01.06.2023, από Γραφείο Τύπου

Η συμπλήρωση τεσσάρων ετών λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας, επιβεβαιώνει την ανάγκη για άμεσες αλλαγές, οι οποίες:

  • Να κατοχυρώνουν τη βάση της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ, για ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου από τους ασθενείς.
  • Να αναβαθμίζουν περαιτέρω την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όλους και ειδικά σ’ αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους.
  • Να αναδιοργανώσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, για να ανταποκριθούν στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.
  • Να ενισχύσουν τον εποπτικό έλεγχο προς περιορισμό των καταχρήσεων.
  • Να προστατεύσουν τον σφαιρικό προϋπολογισμό, για να μην υποστούν οι πολίτες αύξηση των εισφορών τους.

Το ΓεΣΥ πρέπει να προστατευθεί ως κόρη οφθαλμού και αυτό θα επιτευχθεί εάν διορθωθούν τα κακώς έχοντα και οι στρεβλώσεις.   

 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2023
 

 

Ανακοινώσεις