Με τις προτάσεις μας επιδιώκουμε βαθιές θεσμικές αλλαγές και όχι απλώς ξύσιμο της επιφάνειας της διαφθοράς στον αθλητισμό
Παρασκευή 26.05.2023
Παρασκευή 26.05.2023, από Γραφείο Τύπου

Μέτρα, κυρίως θεσμικής μορφής, προτείνει η ΕΔΕΚ για την πρόληψη, αντιμετώπιση και πάταξη της διαφθοράς στον αθλητισμό.    
Ανάμεσα σε άλλα, που περιέχει το πολυσέλιδο έγγραφο με προτάσεις της ΕΔΕΚ για την εξυγίανση του αθλητισμού, επιγραμματικά προτείνονται τα εξής:

  • Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον χώρο του Αθλητισμού
  • Δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού
  • Δημιουργία Αθλητικού Δικαστηρίου
  • Δημιουργία Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας
  • Εφαρμογή σαφών δομών και στέρεου κανονιστικού πλαισίου (κανόνες και κανονισμοί, π.χ. καταστατικά, εκλογικός κώδικας κτλ)
  • Ενίσχυση Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού
  • Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας κατά της διαφθοράς και της χειραγώγησης των αγώνων στο ποδόσφαιρο. Η συνεργασία και ο συντονισμός των φορέων θα διαχωρίζει τις εξουσίες και διαδικασίες τους. Η πλατφόρμα θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι τελευταίες πληροφορίες για το κυπριακό ποδόσφαιρο, για τις οποίες ζητούμε πλήρη διερεύνηση και όχι απλώς ξύσιμο της επιφάνειας, καθιστούν τις προτάσεις μας ιδιαίτερα επίκαιρες.
Στην πορεία και αφού επικαιροποιηθεί το πακέτο προτάσεων μας, θα καταθέσουμε εκ νέου δημόσια το πολυσέλιδο έγγραφο της ΕΔΕΚ για τον αθλητισμό.
      

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 26 Μαΐου 2023

Ανακοινώσεις