Προτεραιότητα της ΕΔΕΚ η διασφάλιση του δικαιώματος του δανειολήπτη για προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις διαφορές του με τις τράπεζες
Παρασκευή 26.05.2023
Παρασκευή 26.05.2023, από Γραφείο Τύπου

Η ασπίδα προστασίας των δανειοληπτών από τις υπερχρεώσεις των τραπεζών ή και από μια απόφαση εκποίησης του ακινήτου τους, που θα μπορούσε να αποφευχθεί, είναι η πρόταση της ΕΔΕΚ για την δημιουργία ειδικού τμήματος στα Επαρχιακά Δικαστήρια, στα οποία να μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες που διαφωνούν με τις ενέργειες και τις αποφάσεις των τραπεζών.
Η διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος του δανειολήπτη, για προσφυγή στη δικαιοσύνη, για να λύσει τις διαφορές του με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρώτιστη προτεραιότητα της ΕΔΕΚ εδώ και χρόνια.
Με αυτό τον τρόπο προστατεύονται οι ευάλωτοι δανειολήπτες και ταυτόχρονα εκτίθενται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, κάτι που θα ωφελήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Επιπρόσθετα και με στόχο την όσο το δυνατό πιο ισχυρή προστασία των δανειοληπτών, η ΕΔΕΚ επιμένει και στα εξής:

  • Μετά την εκποίηση του ακινήτου, το υπόλοιπο του δανείου να διαγράφεται.
  • Στην όλη διαδικασία, να θεωρείται ως αξία του ακινήτου, η αξία την ουσιώδη στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης και όχι κάποια μετέπειτα υποεκτιμημένη αξία.
  • Εάν η αξία του ακινήτου τη στιγμή της διαδικασίας εκποίησης είναι μεγαλύτερη από την εκτιμημένη αξία του τη στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης, να θεωρείται ως αξία του ακινήτου η μεγαλύτερη αξία, ως προβλέπεται από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Οι αναβολές στις εκποιήσεις δεν έλυσαν το πρόβλημα. Η προσπάθεια πρέπει να γίνει συνδυαστικά.
        

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 26 Μαΐου 2023

Ανακοινώσεις