Ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων προς οριστική αντιμετώπιση των εκποιήσεων
Τρίτη 23.05.2023
Τρίτη 23.05.2023, από Γραφείο Τύπου

Μετά από έξι χρόνια αγώνων της ΕΔΕΚ, κατά τους οποίους κατά καιρούς βιώσαμε, λαϊκισμό, απροθυμία, ακόμα και πολιτική υποταγή έναντι του τραπεζικού συστήματος, βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ψήφισης της πρότασης της ΕΔΕΚ για την δημιουργία ειδικού τμήματος στα Επαρχιακά Δικαστήρια στα οποία να μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες οι οποίοι διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών ή με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την εκποίηση του ακινήτου τους.

Επιτέλους έγινε κατανοητό, αν και όχι δημόσια παραδεχτό, ότι η αναστολή των εκποιήσεων δεν αποτελεί οριστική ή και την καλύτερη δυνατή λύση, αλλά αποτελεί ένα προσωρινό μέτρο.

Με την προσωρινή αναστολή εκποιήσεων, το τραπεζικό σύστημα είχε την ευκαιρία να αναθεωρήσει την τακτική του, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του και κατά των συμφερόντων του δανειολήπτη, ενώ οι τόκοι πολλαπλασίαζαν το οφειλόμενο ποσό.

Με την δημιουργία ειδικού τμήματος στα Επαρχιακά Δικαστήρια, διασφαλίζεται το αναφαίρετο δικαίωμα του δανειολήπτη, για προσφυγή στη δικαιοσύνη, για να λύσει τις διαφορές του με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως διασφαλίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα προστατεύονται οι ευάλωτοι δανειολήπτες και εκτίθενται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Όμως, για να είναι ολοκληρωμένο το πακέτο μέτρων προστασίας των δανειοληπτών, η ΕΔΕΚ επιμένει και στα εξής, που είχε προτείνει από το 2015:

 

-Μετά την εκποίηση του ακινήτου, το υπόλοιπο του δανείου να διαγράφεται.
-Στην όλη διαδικασία, να θεωρείται ως αξία του ακινήτου, η αξία την ουσιώδη στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης και όχι κάποια μετέπειτα υποεκτιμημένη αξία.
-Εάν η αξία του ακινήτου τη στιγμή της διαδικασίας εκποίησης είναι μεγαλύτερη από την εκτιμημένη αξία του τη στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης, να θεωρείται ως αξία του ακινήτου η μεγαλύτερη αξία, ως προβλέπεται από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

 

Η προσπάθεια πρέπει να γίνει συνδυαστικά. Τρία χρόνια αναβολών δεν έλυσαν το πρόβλημα των εκποιήσεων; Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο να ενισχύσει και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να προστατέψει τον ευάλωτο δανειολήπτη και την ίδια στιγμή να περιορίσει τις καταχρήσεις οι οποίες γίνονται από τα ιδρύματα διαχείρισης των δανείων των πολιτών.     

        

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 23 Μαΐου 2023

 

Ανακοινώσεις