Μαρίνος Σιζόπουλος: «Η τελική πρόταση κρατά αρκετά από τα στοιχεία της πρότασης της ΕΔΕΚ»
Δευτέρα 15.05.2023
Δευτέρα 15.05.2023, από Γραφείο Τύπου

Μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και σε σχέση με το θέμα του καθορισμού του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις κατοικίες, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος προέβη στην εξής δήλωση:

«Η απόκτηση κατοικίας για τα κυπριακά δεδομένα, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα κοινωνικής πολιτικής. Γι’ αυτό οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις αναφορικά με τον καθορισμό του ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία, θα πρέπει ουσιαστικά να ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη, να προάγουν την κοινωνική ισότητα και κυρίως να μην ενισχύουν την υπογεννητικότητα που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Γι’ αυτό, από την πλευρά της ΕΔΕΚ καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε θετικό ρόλο στις μεσολαβήσεις που γίνονται, για να καταλήξουμε σε μια τελική πρόταση που να μπορεί να υπηρετεί τις πιο πάνω αρχές, αλλά την ίδια στιγμή να μην υπονομεύει το επενδυτικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, να μην προάγει την παραοικονομία, γιατί τα έσοδα του κράτους είναι πολύ σημαντικά, για να στηρίζουν κοινωνική πολιτική.»

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ερωτήθηκε για το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων των προηγούμενων ημερών και διευκρίνισε το τι έγινε.

«Έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις. Δεν σημαίνει ότι οι διαβουλεύσεις κατέληξαν σε τελική, κοινή πρόταση και απόφαση. Απ’ εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι με τη στάση μας και τη θέση μας, τις προτάσεις μας, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής πρότασης και για την πατρίδα μας και για το λαό μας. Ως εκ τούτου, εμείς θα αναμένουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα θετικό κλίμα πια στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και μεταξύ των κομμάτων, που θα μπορέσει να στηρίξει την καλύτερη υπό τις περιστάσεις πρόταση. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις, αρκεί αυτές οι υποχωρήσεις, να μην είναι σε βάρος των αρχών που τόνισα προηγουμένως και κυρίως να μην είναι και σε βάρος των θέσεων που έχουμε υποστηρίξει ως κόμμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και να υπενθυμίσω ότι η πρόταση του 2017, ήταν πρόταση της ΕΔΕΚ, η οποία υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή και ήταν η πρόταση που προέβλεπε 5% ΦΠΑ στα 200 τετραγωνικά μέτρα και 19% ΦΠΑ από τα 201 τετραγωνικά μέτρα και πάνω. Μέχρι τότε ήταν εντελώς διαφορετική η πρόταση. Ως εκ τούτου, στη βάση αυτών των αρχών, με πνεύμα εποικοδομητικό, θα συνεργαστούμε, για να διαμορφώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση.»

Εν κατακλείδι ο Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι η τελική πρόταση υιοθετεί αρκετά στοιχεία από την πρόταση της ΕΔΕΚ.  

«Η τελική πρόταση κρατά αρκετά από τα στοιχεία που ανάφερα και ως προς τα τετραγωνικά και ως προς την αξία. Αλλά, με συμβιβασμούς, που θα πρέπει να γίνουν από όλες τις πλευρές. Και από την πλευρά τη δική μας, τονίζουμε ότι δεν είμαστε άτεγκτοι. Θα υπάρξουν κάποιοι συμβιβασμοί, θα υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τις βασικές αρχές που ανάφερα προηγουμένως.»       
 
                                                                                                                

 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 15 Μαΐου 2023
 
 

Ανακοινώσεις