Η μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης κατεχομένων περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές, αντικίνητρο στο ξεπούλημα των κατεχομένων περιουσιών
Τρίτη 09.05.2023
Τρίτη 09.05.2023, από Γραφείο Τύπου

Η πρόταση της ΕΔΕΚ, που χρονολογείται από το 2007 και η οποία προβλέπει τη μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης κατεχομένων περιουσιών, στις ελεύθερες περιοχές, είτε για ιδία χρήση, είτε για πώληση σε αναπτύξεις που χρειάζονται συντελεστή δόμησης, ως αντιστάθμισμα της απώλειας χρήσης των κατεχομένων περιουσιών, μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό αντικίνητρο στο ξεπούλημα των κατεχομένων περιουσιών ή στην προσφυγή στην λεγόμενη «επιτροπή ακίνητης περιουσίας».
Η ΕΔΕΚ εισηγείται επίσης το εξής: Η μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης κατεχόμενης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές και η εκμετάλλευση αυτού, να συνοδεύεται από την εκχώρηση της επικαρπίας της κατεχόμενης περιουσίας, από τον ιδιοκτήτη της στο κράτος, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πράξη χωρίς την έγκριση του κράτους και να αποτραπούν φαινόμενα, όπου ένας ιδιοκτήτης κατεχόμενης γης θα επωφελείται από την μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης στις ελεύθερες περιοχές, αλλά θα προχωρεί και στο ξεπούλημα της περιουσίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Η επιδίωξη μας είναι να μπορέσουν οι πρόσφυγες να έχουν κάποια έσοδα και να αντέξουν τις συνέπειες της κατοχής και να διαφυλαχτεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατεχομένων Ελληνοκυπριακών περιουσιών.
Υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι να ξεπουληθούν όσο το δυνατό περισσότερες περιουσίες Ε/κ στα κατεχόμενα:
•         Είτε για να αποκτήσει πλειοψηφία γης το ψευδοκράτος
•         Είτε για να διασφαλίσει την ιδιοκτησία γης, εδάφους δηλαδή, που είναι ένα από τα συστατικά κράτους, σε περίπτωση που θα επιδιώξει τη «λύση» δύο κρατών.
 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2023

Ανακοινώσεις