Αυξάνονται αυτοί που αντιλαμβάνονται την ορθότητα της θέσης της ΕΔΕΚ, ότι απαιτείται η λήψη μέτρων κατά των στρεβλώσεων στο ΓεΣΥ
Τρίτη 18.04.2023
Τρίτη 18.04.2023, από Γραφείο Τύπου

Σ’ αυτούς, που κατανοούν πλέον ότι απαιτούνται δράσεις, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης, για να βελτιωθεί η λειτουργία του ΓεΣΥ και να διασφαλιστεί η οικονομική του βιωσιμότητα και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες, προστίθεται και ο Επίτροπος Εποπτείας του ΓεΣΥ, από τη συνέντευξη του οποίου στην εφημερίδα Πολίτης, αυτό συνάγεται αβίαστα ως συμπέρασμα.

Εμείς, δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας, που ολοένα και περισσότεροι εμπλεκόμενοι στο ΓεΣΥ αντιλαμβάνονται, αυτό που η ΕΔΕΚ διέγνωσε από την πρώτη στιγμή, ότι απαιτείται η λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, για να εξαλειφθούν οι σοβαρές στρεβλώσεις στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

 

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2023

Ανακοινώσεις