Στο ίδιο μήκος κύματος με τη θέση της ΕΔΕΚ για τα δανειστικά επιτόκια, ο Υπουργός Οικονομικών και το ΚΕΒΕ
Παρασκευή 14.04.2023
Παρασκευή 14.04.2023, από Γραφείο Τύπου

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπουμε να συνταυτίζονται με τη θέση της ΕΔΕΚ για απορρόφηση από τις τράπεζες μέρους της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος απέστειλε δεύτερη - σχετική με το θέμα - επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών.

Η ΕΔΕΚ δεν είναι πλέον μόνη στην προσπάθεια που ξεκίνησε πρώτη από τις 6 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου, όταν ζήτησε από το τραπεζικό σύστημα να επιδείξει στοιχειώδη κοινωνική αλληλεγγύη, απορροφώντας μέρος της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, χωρίς να υποστεί στην ουσία κόστος.

Έγνοια μας και στόχος μας ήταν και είναι η διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας, με την αποτροπή νέου κύματος αύξησης των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων και κατ’ επέκταση των εκποιήσεων.

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής το κυπριακό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να κωφεύει στις πανταχόθεν εκκλήσεις και φαίνεται να μη θέλει να αντιληφθεί τη σημασία του παγώματος των δανειστικών επιτοκίων για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Η ΕΔΕΚ, με γνώμονα την προστασία των δανειοληπτών και τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας, έχει έτοιμη δέσμη μέτρων, την οποία θα καταθέσει σύντομα, μετά και την απαραίτητη κοινωνική και πολιτική διαβούλευση.

Και ευελπιστούμε ότι οι τράπεζες θα κατανοήσουν πως είναι και προς δικό τους όφελος να λειτουργούν σε ένα οικονομικά και κοινωνικά σταθερό περιβάλλον.

 

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Απριλίου 2023

Ανακοινώσεις