Οι τράπεζες στην Ελλάδα δείχνουν το δρόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης στις κυπριακές τράπεζες
Τρίτη 11.04.2023
Τρίτη 11.04.2023, από Γραφείο Τύπου

Αναμένουμε ότι οι κυπριακές τράπεζες θα επιδείξουν την ίδια ευαισθησία, που επέδειξε το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο εισακούοντας τις εκκλήσεις της κυβέρνησης, απορρόφησε μέρος της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, με στόχο την αποτροπή νέου κύματος αύξησης των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων και κατ’ επέκταση αύξησης των εκποιήσεων.

Πολύ περισσότερη υποχρέωση για επίδειξη στοιχειώδους κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, από τη στιγμή, που από δικά του λάθη, οι πολίτες υπέστησαν απορρόφηση των αξιογράφων, κούρεμα και υπόκεινται σε διαδικασίες εκποίησης της περιουσίας τους.

Εκτός εάν πλέον, το φαινόμενο των εκποιήσεων αποφέρει στις τράπεζες ανυπολόγιστα, έμμεσα ή άμεσα, κέρδη και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία διάθεση να περιορίσουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες, το οποίο απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 11 Απριλίου 2023

Ανακοινώσεις