Τώρα όλοι ζητούν διορθωτικές αλλαγές στο ΓεΣΥ, δικαιώνοντας τη θέση της ΕΔΕΚ
Τρίτη 11.04.2023
Τρίτη 11.04.2023, από Γραφείο Τύπου

Όταν η ΕΔΕΚ, διαγιγνώσκοντας τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις στο Γενικό Σύστημα Υγείας, κατέθετε προτάσεις διόρθωσης και προειδοποιούσε σε δραματικούς τόνους, δέχτηκε την πολεμική, από αυτούς που οι προτεινόμενες από την ΕΔΕΚ αλλαγές, θα επηρέαζαν αρνητικά τις οικονομικές και άλλες σκοπιμότητες που εξυπηρετούσαν.
Τώρα, ολοένα και περισσότεροι αντιλαμβάνονται αυτά για τα οποία προειδοποιούσε η ΕΔΕΚ και αντιλαμβάνονται την ανάγκη για σημαντικές αλλαγές, με στόχο:

-Την αποτροπή της κατάρρευσης και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του ΓεΣΥ.
-Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
-Τη σμίκρυνση των λιστών αναμονής που ταλαιπωρούν τους ασθενείς.

Χαιρόμαστε που επιτέλους υπάρχει αντίληψη των προβλημάτων και θέτουμε τις προτάσεις της ΕΔΕΚ στη διάθεση όλων όσοι επιθυμούν να παλέψουν για ένα πραγματικά ποιοτικό Γενικό Σύστημα Υγείας.


Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 11 Απριλίου 2023

Ανακοινώσεις