Ένα μέρος της κερδοφορίας των τραπεζών, να χρησιμοποιηθεί για απορρόφηση μέρους της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων
Παρασκευή 17.03.2023
Παρασκευή 17.03.2023, από Γραφείο Τύπου

Η απαράδεκτη επιμονή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιβάλλει συνεχόμενες αυξήσεις στα δανειστικά επιτόκια, με τη ψευδαίσθηση ή το άλλοθι της αντιμετώπισης του πληθωρισμού, αναδεικνύει ως εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη στήριξης δανειοληπτών, των οποίων η βιωσιμότητα των δανείων τους τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Αναφερόμαστε σε ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως στεγαστικών και επαγγελματικών.

Καλούμε εκ νέου το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως προχωρήσει σε απορρόφηση ενός μέρους της αύξησης του επιτοκίου, με δεδομένο ότι η κερδοφορία των τραπεζών έχει αυξηθεί λόγω της καθήλωσης των καταθετικών επιτοκίων στα πιο χαμηλά επίπεδα στην ευρωζώνη και λόγω της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων.

Δε, σε περιπτώσεις ευάλωτων δανειοληπτών να εξεταστεί και το ενδεχόμενο μερικής χορηγίας από την πλευρά του κράτους.

Επαναλαμβάνουμε ότι επιβάλλεται να συνδράμουν όλοι στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.


Γραφείο Tύπου
Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2023

Ανακοινώσεις