Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: Πρόσβαση στα βασικά αγαθά διαβίωσης, διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης
Τετάρτη 15.03.2023
Τετάρτη 15.03.2023, από Γραφείο Τύπου

Η θεσμική προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων, αισχροκέρδειας και διοχέτευσης στην αγορά βλαβερών, επικίνδυνων ή και χαμηλής ποιότητας αγαθών, επιβάλλεται να είναι στις προτεραιότητες της πολιτείας.

Επίσης επιβάλλεται η πολιτεία να αναπτύσσει συνεχώς προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των καταναλωτών, για να μπορούν να αυτοπροστατευθούν, ειδικά εντός του χαώδους περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής αγοράς καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Όμως, πρώτα και πάνω απ’ όλα, πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση του καταναλωτή στα βασικά αγαθά διαβίωσης, στα αγαθά πρώτης ανάγκης.

Γιατί, αυτός ο παράγοντας είναι που θα καθορίσει την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου του καταναλωτή, δηλαδή του λαού.

Η ΕΔΕΚ, το σοσιαλιστικό κόμμα της Κύπρου, αυτό έχει ορίσει ως πρώτη προτεραιότητα της.

Για την ΕΔΕΚ καταναλωτικά αγαθά είναι επίσης η πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, στη στέγαση, αγαθά που θα ορίσουν εάν η διαβίωση είναι αξιοπρεπής ή όχι.

Εμείς, θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μέσα από το κοινοβουλευτικό μας έργο και μέσα από τις προτάσεις μας, να αγωνιζόμαστε υπέρ της αξιοπρεπούς διαβίωσης του λαού.

 

 Γραφείο Τύπου
15 Μαρτίου 2023

Ανακοινώσεις