Ζητούμε υιοθέτηση της πρότασης της ΕΔΕΚ για απορρόφηση μέρους της αύξησης των επιτοκίων, από όλες τις τράπεζες
Τρίτη 14.03.2023
Τρίτη 14.03.2023, από Γραφείο Τύπου

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπουμε ότι η επαναλαμβανόμενη τους τελευταίους μήνες πρόταση της ΕΔΕΚ, για απορρόφηση ενός μέρους της αύξησης του επιτοκίου από τις τράπεζες, υλοποιείται με την απόφαση της ΚΕΔΙΠΕΣ να προχωρήσει σε επιδότηση τόκων για αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες φέρουν ως βασικό επιτόκιο, το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΔΕΚ είχε εντοπίσει τον σοβαρό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού δανείων, κυρίως στεγαστικών και επαγγελματικών, λόγω της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων το τελευταίο χρονικό διάστημα και ζητούσε τη συνδρομή των τραπεζών, για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις των επιτοκίων.

Καλούμε και το υπόλοιπο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως ακολουθήσει το παράδειγμα της ΚΕΔΙΠΕΣ και προχωρήσει σε απορρόφηση ενός μέρους της αύξησης του επιτοκίου, με δεδομένο ότι η κερδοφορία των τραπεζών έχει αυξηθεί λόγω της καθήλωσης των καταθετικών επιτοκίων στα πιο χαμηλά επίπεδα στην ευρωζώνη και λόγω της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων.

Επιβάλλεται να συνδράμουν όλοι στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Γραφείο Τύπου
14 Μαρτίου 2023

Ανακοινώσεις