Απαιτείται επειγόντως η λήψη μέτρων κατά των άδικων εκποιήσεων και της αύξησης των επιτοκίων
Δευτέρα 13.03.2023
Δευτέρα 13.03.2023, από Γραφείο Τύπου

Οι άδικες εκποιήσεις των ακινήτων έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της πατρίδας μας. Η αναστολή των εκποιήσεων τα τελευταία δυόμιση χρόνια όπως έχει πραγματοποιηθεί, έχει επιβεβαιώσει ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η αναβολή των εκποιήσεων, να συνδυαστεί ταυτόχρονα και με άλλα κοινωνικά μέτρα τα οποία να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τους ευάλωτους δανειολήπτες. Κυρίως να τους στηρίξουν από τις άδικες εκποιήσεις οι οποίες γίνονται καθώς επίσης και από τις άδικες υπερχρεώσεις.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι ανάμεσα στα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνονται η άμεση σύσταση του ειδικού τμήματος στα Επαρχιακά Δικαστήρια στα οποία να μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες οι οποίοι διαφωνούν είτε με τις άδικες υπερχρεώσεις είτε με την διαδικασία εκποίησης της περιουσίας τους. Θα πρέπει να συνδυαστεί επίσης το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης για να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγάλο αριθμό δανειοληπτών.

Τέλος, λόγω της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων το τελευταίο χρονικό διάστημα, τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού δανείων, κυρίως στεγαστικών και επαγγελματιών δανείων. Ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ρύθμιση, ένα μέρος της αύξησης του επιτοκίου να απορροφηθεί από τις τράπεζες και ένα μέρος από τον δανειολήπτη. Σε περιπτώσεις ευάλωτων δανειοληπτών να εξεταστεί και το ενδεχόμενο μερικής χορηγίας από την πλευρά του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων τα οποία θα πρέπει ως ένα ενιαίο πακέτο να ψηφιστούν από την βουλή, η ΕΔΕΚ εκτιμά ότι μπορούμε να δώσουμε αν όχι απόλυτη, μια σημαντική και αποτελεσματική προστασία στους ευάλωτους δανειολήπτες της πατρίδας μας.

Γραφείο τύπου Λευκωσία,
13 Μαρτίου 2023

Ανακοινώσεις