Ο νέος ΥΠΟΙΚ να εξετάσει πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης του ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δευτέρα 20.02.2023
Δευτέρα 20.02.2023, από Γραφείο Τύπου

Συζητήθηκε σήμερα ξανά στην Επιτροπή Οικονομικών το θέμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη διιστάμενες προσεγγίσεις στο πώς θέλει η κάθε πλευρά, είτε κυβερνητική είτε κοινοβουλευτική, για να ρυθμιστεί το όλο ζήτημα. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής όπως τη θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει να μπουν τα όρια, τα οποία όμως, θα έλεγα, είτε στο θέμα των τετραγωνικών, είτε στο θέμα της αξίας, υπάρχουν ακόμη διαφορετικές απόψεις.
Υπάρχει η βούληση να βρεθούν κοινές συνισταμένες ώστε το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα οδηγηθεί προς ψήφιση να μην τύχει απόρριψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου είχαν γίνει κάποιες εισηγήσεις, έγινε ανταλλαγή σκέψεων μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας, του Υπουργείου Οικονομικών και των μελών της Επιτροπής για να δούμε πώς θα επιλύσουμε αυτά τα θέματα που παραμένουν σε ασάφεια και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις.


Την ίδια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οποιαδήποτε μέτρα, αλλά θεωρούμε  ότι είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα αυτό που, θα έλεγα, ότι ναι, από τη μια πλευρά μας περιορίζει χρονικά να βρούμε λύση μέχρι  το τέλος Μαρτίου,  αλλά την ίδια στιγμή θα έλεγα  ότι θα έπρεπε να αφήσουμε και τον νέο Υπουργό Οικονομικών  να δει  με ποιον τρόπο ακριβώς υπάρχει, αν υπάρχει, δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του όλου ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι στο συνέδριο του ECOFIN, στις 07/12/2021 η Ελλάδα κατάφερε να πάρει κάποιες εξαιρέσεις γύρω από αυτό το ζήτημα  αλλά και την ίδια στιγμή είχε αποφασιστεί ότι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής  καθώς και μέσα στα πλαίσια της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία τέτοιου είδους ζητήματα θα μπορούσαν να εξεταστούν και να βρεθούν λύσεις για μειωμένους συντελεστές  για όλες αυτές τις κατηγορίες (ανακαινίσεις, επεκτάσεις, κτλ). 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοινώσεις