Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παρασκευή 23.09.2022
Παρασκευή 23.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Οι σημερινές συνθήκες της τρομακτικής αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της συμπερίληψης και των εκατομμυρίων που καταβάλλονται για αγορά θερμοκηπιακών ρύπων που καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν (χωρίς να έχουν αυτοί την ευθύνη) επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι και η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως προτίθεται να κάνει η Ολλανδία αλλά και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.

Εκτιμούμε ότι η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτό θα επιφέρει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο περιβάλλον.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώσεις