Να προχωρήσει άμεσα η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, η αναβάθμιση του δικτύου της Αρχής Ηλεκτρισμού και η εφαρμογή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ
Τετάρτη 21.09.2022
Τετάρτη 21.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Η νέα αναβολή λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, οι περαιτέρω καθυστερήσεις στην λειτουργία του Διαχειριστή καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση στην χρήση φυσικού αερίου, έχουν επιπτώσεις στους καταναλωτές που δεν μπορούν να δουν άμεση και σημαντική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τσέπη των καταναλωτών και η ρύπανση δεν επιτρέπουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις όποιες διευθετήσεις χρειάζονται για να τεθεί σε λειτουργία η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να αναβαθμιστεί το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην αυξημένη χρήση ΑΠΕ. Μαζί με αυτά χρειάζεται να δοθεί έμφαση στα σχέδια λειτουργίας συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ (είτε για οικιακή χρήση είτε και για μεγαλύτερα συστήματα) τα οποία έχουν πραγματικό όφελος τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον.

Όλα αυτά θα συμβάλουν ώστε να μειωθεί αισθητά το τεράστιο κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που πληρώνει κάθε έτος ο κύπριος φορολογούμενος για την αγορά θερμοκηπιακών ρύπων.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώσεις