Επιχειρείται η ανατροπή της κοινωνικής πολιτικής για το ΦΠΑ όπως αυτή θεσμοθετήθηκε το 2016
Τρίτη 06.09.2022
Τρίτη 06.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΕ δεν μας επιβάλλει ούτε ύψος τετραγωνικών ούτε ύψος τιμής για το ΦΠΑ. Αυτό το οποίο εισηγείται είναι την θεσμοθέτηση ενός πλαισίου κοινωνικής πολιτικής για το ΦΠΑ.

Αυτό που επιχειρείται από την πλευρά του Υπουργείου μέσω του νομοσχεδίου για το ΦΠΑ,  είναι η ανατροπή της κοινωνικής πολιτικής όπως αυτή θεσμοθετήθηκε το 2016. Συγκεκριμένα, μέσα από την πρόταση:

  1. Καταργείται η ισότητα ανάμεσα στους πολίτες αφού το ίδιο διαμέρισμα ή κατοικία έχει διαφορετική τιμή ανάλογα με την περιοχή που θα ανεγερθεί.
  2. Πλήττονται οι κάτοικοι της υπαίθρου, των ορεινών και ημιορεινών περιοχών γιατί ο υπόστεγος χώρος της κατοικίας τους όπου φυλάγονται συχνά τα αγροτικά μηχανήματα ή και εργαλεία, προσμετρά στο συντελεστή δόμησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπερβαίνουν τα χαμηλά όρια που τέθηκαν.
  3. Δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό και παρεμποδίζει την οικογενειακή ανάπτυξη. Για παράδειγμα μια 3μελής οικογένεια που κατοικεί σε ένα 2άρη αν αποκτήσει 2ο παιδί θα πρέπει να πουλήσει το υφιστάμενο διαμέρισμα για να αγοράσει καινούργιο κ.ο.κ.
  4. Ο καθορισμός τιμής για την εφαρμογή του 4% με βάση τα διεθνή δεδομένα και τις μεγάλες αυξήσεις που μπορεί να προκληθούν ανά πάσα στιγμή, θα οδηγεί συνεχώς σε αναθεώρηση της τιμής καθορισμού. Ποιος είναι αυτός που θα καθορίζει την αναθεώρηση της τιμής;
  5. Θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της παραοικονομίας γιατί πολλοί θα οδηγηθούν στο να καταθέτουν μία εικονική τιμή αγοράς ενός υποστατικού για να εμπίπτει στο πλαίσιο καθορισμού του 5%, γεγονός που πάλι έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, η ΕΔΕΚ εκτιμά ότι το σύστημα που εφαρμόστηκε το 2016 είναι απόλυτα δίκαιο.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώσεις