Ο κατώτατος μισθός να καθοριστεί σε ωριαία βάση
Πέμπτη 01.09.2022
Πέμπτη 01.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Η θέσπιση Εθνικού Κατώτατου Μισθού που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ. Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΚ καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς να καθοριστεί σωστά και αξιόπιστα ο κατώτατος μισθός καθώς και τι πρέπει να διασφαλίζεται:

  1. Να αποφασιστεί μία αξιόπιστη και αντικειμενική μεθοδολογία καθορισμού του κατώτατου μισθού που να αντικατοπτρίζει τα πραγματικά δεδομένα.
  2. Ο κατώτατος μισθός να καθοριστεί σε ωριαία βάση.
  3. Να καθοριστούν οι συγκεκριμένες ώρες που θα καλύπτουν το 38ωρο.
  4. Να καθοριστούν οι πρόσθετες αυξήσεις του ωριαίου κατώτατου μισθού ανάλογα με τις ώρες εργασίας που θα είναι εκτός του καθορισμένου 38ωρου (π.χ. νυχτερινή υπηρεσία, Σαββατοκύριακα, αργίες κ.ά.).
  5. Να υπάρχει δέσμευση για ετήσια αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, ανάλογη με το κόστος διαβίωσης.
  6. Αυστηροποίηση των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας για την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.
  7. Αυστηροποίηση των ποινών για την παραβίαση του κατώτατου μισθού.
  8. Πιστή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων και διασφάλιση των κατώτερων μισθών που περιλαμβάνονται σε αυτές.
     

Η ΕΔΕΚ θα εργαστεί ώστε οι πρόνοιες αυτές να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν, προς όφελος των εργαζομένων.


Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώσεις