Τα ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων έπρεπε να είχαν ενταχθεί ήδη από την 1η Ιουνίου του 2020
Τετάρτη 31.08.2022
Τετάρτη 31.08.2022, από Γραφείο Τύπου

Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων έπρεπε να είχαν ενταχθεί ήδη από την 1η Ιουνίου του 2020.
Είναι ευθύνη του ΟΑΥ και του Υπουργείου Υγείας που είναι ο πολιτικός του προϊστάμενος να προχωρήσουν αμέσως σε εφαρμογή της νομοθεσίας.
Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας του ΓεΣΥ ενισχύει την ταλαιπωρία των πολιτών. Όσοι λένε ότι κόπτονται για το ΓεΣΥ, οφείλουν, τουλάχιστον, να εφαρμόζουν την νομοθεσία που το διέπει.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2022
 
 

Ανακοινώσεις