Οι ίσες αποστάσεις που τηρεί είναι αποστάσεις οι οποίες ευνοούν το κατοχικό καθεστώς και την Τουρκία
Πέμπτη 07.07.2022
Πέμπτη 07.07.2022, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου για το προσχέδιο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα

 

Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο του προσχεδίου που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το τελικό κείμενο.
Είναι προφανές ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίσες αποστάσεις που τηρεί είναι αποστάσεις οι οποίες ευνοούν ουσιαστικά το κατοχικό καθεστώς και την Τουρκία.

Γι’ αυτό ακριβώς η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για την διόρθωση των εκθέσεων.

Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατόν, τις εκθέσεις, τα ψηφίσματα και γενικά ότι έχει σχέση με το κυπριακό στα Ηνωμένα Έθνη να τα ετοιμάζει ο βρετανικός παράγοντας, ένας παράγοντας ο οποίος όχι απλά εμπλέκεται ως ενδιαφερόμενο μέρος στο κυπριακό αλλά είναι ο παράγοντας που ουσιαστικά ευθύνεται για την δημιουργία του κυπριακού.

 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2022
 
 

Ανακοινώσεις