Από το 2015 η ΕΔΕΚ προειδοποιούσε για την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα της υγείας για να καταστεί η ραχοκοκαλιά του συστήματος αλλά μιλούσε σε ώτα μη ακουόντων
Πέμπτη 09.06.2022
Πέμπτη 09.06.2022, από Γραφείο Τύπου

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΚΥπΥ επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για τον κίνδυνο μη βιωσιμότητας του δημόσιου τομέα της υγείας ως αποτέλεσμα των πιο κάτω:

1. Από το 2017, αν όχι και νωρίτερά, μέχρι και την έναρξη του ΓεΣΥ δεν έγινε οποιαδήποτε αναβάθμιση του δημόσιου τομέα με στόχο την διοικητική, την επιστημονική και την οικονομική του αυτοδυναμία.

2. Ο διορισμός του κ. Νίκολσον ήταν μία λανθασμένη επιλογή που δημιούργησε προβλήματα στην λειτουργικότητα του δημόσιου τομέα δεδομένου ότι στον χρόνο που παρέμεινε ουδέν έπραξε για την προώθηση των πιο πάνω στόχων.

3. Η υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και η έλλειψη εξοπλισμού μείωσε την προσβασιμότητα των ασθενών με την έναρξη του ΓεΣΥ με αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων.

4. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε αδυναμία σωστής τιμολόγησης των υπηρεσιών που προσέφερε με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα έσοδά του.

Από το 2015 η ΕΔΕΚ προειδοποιούσε για την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα της υγείας για να καταστεί η ραχοκοκαλιά του συστήματος αλλά μιλούσε σε ώτα μη ακουόντων.

Πλέον είναι πασιφανές ότι κάποιοι που είχαν την πολιτική ευθύνη της αναδιοργάνωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, δεν είχαν αυτό ως στόχο, αλλά την δημιουργία συνθηκών για μελλοντική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα υγείας.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2022

Ανακοινώσεις