Η κυβέρνηση να αποτρέψει την παράνομη προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα και να διαθέσει τα χρήματα αυτά για επιχορήγηση (και μείωση) της τιμής του ρεύματος ή και των καυσίμων
Πέμπτη 09.06.2022
Πέμπτη 09.06.2022, από Γραφείο Τύπου

Η αύξηση της τιμής του ρεύματος οφείλεται ανάμεσα σε άλλα στην ολιγωρία τόσο αυτής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης που παρά τις προειδοποιήσεις μας δεν αύξησαν το ποσοστό χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να περιοριστεί το πρόστιμο που καταβάλλουμε για τους θερμοκηπιακούς ρύπους.  

Την ίδια στιγμή παρατηρούμε πως κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί ώστε να αποτραπεί η παράνομη προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα, εξαιτίας της οποίας το κράτος χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας η κυβέρνηση να αυξήσει τους ελέγχους αλλά και την επιβολή ποινών με τρόπο ώστε να αποτρέψει αυτό το φαινόμενο και να διαθέσει τα χρήματα αυτά για επιχορήγηση (και μείωση) της τιμής του ρεύματος ή και των καυσίμων.

 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2022

Ανακοινώσεις