Η πρόταση κατοχυρώνει την βασική φιλοσοφία του ΓεΣΥ για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, επιταχύνει την προσφορά ποιοτικής περίθαλψης και βοηθά τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα
Παρασκευή 20.05.2022
Παρασκευή 20.05.2022, από Γραφείο Τύπου

Δείτε τη δήλωση εδώ:  https://youtu.be/

Για τηλεοπτικούς σταθμούς: https://we.tl/t-YLfpwp7EpR

Η πρόταση που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και προνοεί να μπορεί ο ασθενής να λαμβάνει όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες φροντίδας για τις οποίες καταβάλλει εισφορές, ανεξαρτήτως εάν ο ιατρός που τις συνταγογραφεί είναι ή όχι συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ, κατοχυρώνει την βασική φιλοσοφία του ΓεΣΥ για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου.  

Την ίδια στιγμή, επιταχύνει την προσφορά ποιοτικής περίθαλψης στους ασθενείς και δίνει άμεση λύση στα προβλήματά τους αφού τυχόν καθυστέρηση μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας τους. Ταυτόχρονα, βοηθά τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες ή την δυνατότητα να καταβάλλουν  οι ίδιοι το συνολικό κόστος εξέτασης, φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων.  

Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς πως όσοι αντιπολιτεύονται την πρόταση αυτή, δεν έχουν αξιόπιστα επιχειρήματα αλλά ούτε και δικαιολόγησαν τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιδράσει στις περιπτώσεις παράνομης εφαρμογής του ΓεΣΥ. 

Γραφείο Τύπου 

Λευκωσία, 20 Μαΐου 2022 

Ανακοινώσεις