Στοχευμένα μέτρα για άμβλυνση των επιπτώσεων από την ακρίβεια
Τρίτη 17.05.2022
Τρίτη 17.05.2022, από Γραφείο Τύπου

Δεν αμφιβάλλει κανείς πως η Κύπρος δεν μπορεί να ελέγξει αλλά ούτε και να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών που παρατηρούνται διεθνώς. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση οφείλει να λάβει αμέσως μέτρα ώστε να μετριάσει στο βαθμό που είναι δυνατό τις επιπτώσεις από την τρομακτική αύξηση των τιμών, που επηρεάζει αρνητικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Η ΕΔΕΚ έγκαιρα κατέθεσε τόσο στην κυβέρνηση όσο και δημόσια σειρά προτάσεων προς άμβλυνση των επιπτώσεων από την ακρίβεια.

Μέτρα, τα οποία καταθέτουμε εκ νέου και καλούμε την κυβέρνηση να τα μελετήσει και να τα αξιοποιήσει:

  1. Μείωση του ΦΠΑ  σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.
  2. Επιχορήγηση της τιμής ειδών πρώτης ανάγκης.
  3. Ο ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο επί της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού και όχι επί του συνόλου των χρεώσεων του λογαριασμού.
  4. Σημαντική μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  5. Χρηματοδότηση της μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ως μέτρο στήριξης των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  6. Επέκταση των σχεδίων χορήγησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  7. Με δεδομένο πως το κράτος χάνει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από την παράνομη προμήθεια καυσίμων προς τα κατεχόμενα, η κυβέρνηση οφείλει να αυξήσει τους ελέγχους αλλά και την επιβολή ποινών με τρόπο ώστε να αποτρέψει αυτό το φαινόμενο και να διαθέσει τα χρήματα αυτά για επιχορήγηση (και μείωση) της τιμής του ρεύματος ή και των καυσίμων.


Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 17 Μαΐου 2022

Ανακοινώσεις