Στήριξη Οικογενειών: Βελτίωση και επέκταση προαιρετικού ολοήμερου και στήριξη για βρεφονηπιακούς σταθμούς
Τετάρτη 11.05.2022
Τετάρτη 11.05.2022, από Γραφείο Τύπου

Αυτό που σήμερα έχει ανάγκη η κοινωνία μας είναι η στήριξη των οικογενειών και η βελτίωση των συνθηκών στο πλαίσιο και του στόχου της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.


Οι προτάσεις μας που καταθέσαμε στις Επιτροπές Παιδείας και Εργασίας - Πρόνοιας έχουν ως εξής:
- Ποιοτική βελτίωση του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία: Προδημοτική, Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.
- Επέκταση της παροχής δωρεάν Προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.
- Στήριξη εργαζομένων γονιών με την άμεση υλοποίηση της πρότασής μας για κάλυψη των εξόδων για την φύλαξη των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών.


Δεν είναι με θεωρητικές συζητήσεις που στηρίζουμε τις οικογένειες αλλά με άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2022

Ανακοινώσεις