Ο ρόλος της ΕΕ θα ενισχυθεί και θα ενδυναμωθεί εάν οι αρχές και διακηρύξεις της μετουσιωθούν σε πράξη
Δευτέρα 09.05.2022
Δευτέρα 09.05.2022, από Γραφείο Τύπου

H Μέρα της Ευρώπης είναι μέρα ανάδειξης των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα όσα σήμερα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αποδεικνύουν πως οι αρχές και διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζονται στην πράξη και αυτό πλήττει την ίδια την αξιοπιστία της.

Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι ενωμένη και δυνατή θα πρέπει τις αξίες που πρεσβεύει να τις προωθεί ισότιμα και όχι κατά βούληση ή στη βάση των οικονομικών συμφερόντων κάποιων εκ των μελών της. Θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτική προστασίας των μικρών κρατών- μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά της κυρίως σύνορα και να σταματήσει να εφαρμόζει πολιτική  δύο ταχυτήτων και «δύο μέτρων και δύο σταθμών». Η περίπτωση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και η μη υιοθέτηση της ίδιας πολιτικής σε βάρος της Τουρκίας που κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος, επιβεβαιώνει τα πιο πάνω.


Ο ρόλος της ΕΕ θα ενισχυθεί και θα ενδυναμωθεί εάν οι αρχές και διακηρύξεις της μετουσιωθούν σε πράξη. Μόνο έτσι η Ευρώπη θα μετατραπεί σε εκείνην την πολιτική και γεωγραφική οικογένεια που όλοι οραματιστήκαμε.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2022

Ανακοινώσεις
Γραφείο Τύπου
|
Δευτέρα 09.05.2022