Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα προς όφελος των πολιτών που επηρεάζονται από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Τετάρτη 04.05.2022
Τετάρτη 04.05.2022, από Γραφείο Τύπου

Η Κυπριακή Δημοκρατία ορθώς καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή όμως θα έπρεπε να αναλογιστεί και τις επιπτώσεις των κυρώσεων στην κυπριακή οικονομία.
Με αφορμή, λοιπόν, τη συζήτηση που γίνεται για το νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας οφείλουμε να επαναλάβουμε πως όπως άλλες χώρες διεκδίκησαν αναστολή εφαρμογής κυρώσεων για μέτρα που πλήττουν την οικονομία τους, έτσι και η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να πράξει το ίδιο.
Αυτό πλέον είναι αυταπόδεικτο από τις επιπτώσεις των κυρώσεων στον τουρισμό, στην δραστηριοποίηση των ρωσικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, και στην αύξηση της ανεργίας αφού σημαντικός αριθμός συμπατριωτών μας έμεινε χωρίς απασχόληση λόγω της αδυναμίας καταβολής μισθών από ρωσικών συμφερόντων εταιρείες στην Κύπρο.  
Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα προς όφελος των πολιτών που επηρεάζονται από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Μαΐου 2022

Ανακοινώσεις