Απαράδεκτη η αναφορά σε «Βορρά» και «Νότο» εντός συνεδριάσεων του Κυπριακού Κοινοβουλίου
Πέμπτη 14.04.2022
Πέμπτη 14.04.2022, από Γραφείο Τύπου

Η σημερινή αναφορά από προσκεκλημένο σε συνεδρία κοινοβουλευτικής Επιτροπής στον χώρο του Κοινοβουλίου σε "Βορρά" και "Νότο" είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα.

 Όταν κατά την επίσκεψη της κ. Νούλαντ  έγινε αντίστοιχη αναφορά σε "Βορρά" και "Νότο" υπήρξε άμεση αντίδραση. Με τον ίδιο τρόπο οφείλουμε να αντιδρούμε πόσο μάλλον όταν η προκλητική αυτή αναφορά έγινε από προσκεκλημένο, όχι μια αλλά τρεις φορές, εντός του Κυπριακού Κοινοβουλίου.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 14 Απριλίου 2022

Ανακοινώσεις